400 éves a makfalvi oktatás

400-éves a makfalvi oktatás

    

     1610-ben vette kezdetét az oktatás Makvalván, éppen 400 éve. 1835-ben alapította   br. Wesselényi Miklós Makfalván a Wesselényi népiskolát, kollégiumot, Erdély egyetlen alapítványi iskoláját, éppen 175 éve. Suba Dani egykori wesselényis tanuló, makfalvi versfaragó így ír A makfalvi kollégium c. versében:

                „ Büszke rája, aki küszöbét koptatta,

                   Bárhol jár, el nem tagadja,

                   Hogy ő hol járt réges régen,

                   Hogy a Himnuszt hol tanulta,

                   Hol dalolta.

                   S hogíha útja arra viszi,

                   Meg nem állja, sorra járja,

                   Azt híres vén iskolát.

                   Boldog, édes kegyelettel,

                   Betelik a szíve, lelke,

                   Úgy tűnik fel ő előtte,

                   Mint a szent evangélium,

                   Az a híres vén iskola,

                   A makfalvi kollégium!”

     Makfalva évszázadokon át példamutatóan teremtett oktatási intézményeket, felismerve, hogy a tudás a biztos jövőteremtés egyetlen járható útja. 1845-ben az Erdélyi Hiradó arról tudósít, hogy Makfalván négyféle iskola működik, és 1844-ben kisdedóvot, óvodát létesítettek. Az óvodába 74, iskolába 290 gyermek jár.

     Illő tehát, hogy ezen a jeles kettős évfordulón emlékezzünk iskolateremtő eleinkre. Ez alkalomból ünnepi megemlékezésre, műsorra kerül sor 2010. június 12-én. Az ünnepség fényét emelendő egy emlékkönyv van készülőben, amely az iskola történetét örökíti meg a kezdetektől napjainkig, dokumentumok, fényképek, visszaemlékezések segítségével.

     A szervezők a könyv kiadásához az önök anyagi segítségét kérik. Teszik ezt azzal a meggyőződéssel, hogy mint mindig, most is számíthatnak a hajdani makfalvi összefogásra egy jó és nemes cél érdekében. Nincs olyan ember falunkban, akinek ne lenne kötődése az iskolához. Nincs olyan otthon, amelynek ne válhatna díszére egy igényes, tartalmas emlékkönyv, a „Mi Könyvünk!”, a mi közös kincsünk.

     Természetesen nem várhatunk és nem is várunk senkitől túlságosan megterhelő összegeket. De sok kicsi, sokra megy alapon számíthatunk nagy lelkű, önzetlen támogatásukra! Így emelhetünk örök emléket az előttünk járóknak, őseinknek, akikre nagyon büszkék lehetünk.

     Támogatási szándékukat a Román Kereskedelmi Bank (BCR) szovátai kirendeltségénél nyitott bankszámla számon fejezhetik ki lejben a következő számon RO45RNCB0192015456960001

     Támogatási szándékukat a Makfalvi Wesselényi Miklós Általános Iskola titkárságán is bejelenthetik, ahol bővebb információt is kaphatnak az alábbi telefon illetve faxszámon: 0265.584.150 valamint a Makfalvi Polgármesteri Hivatalnál Nagy Melindánál vagy a 0265.584.112-es telefonszámon.

     E-mailen a scoalaghindari@yahoo.com címen kérhetnek bővebb információt.

     Előre is köszönjük támogatásukat!

 

Fülöp Irén