Analiza SWOT a comunei

Puncte tari

♦ existenţa unei puternice identităţi locale - unei patriotism local sănătos

♦ existenţa gospodăriilor tradiţionale
♦ cunoaşterea tehnologiilor tradiţionale în agricultură
♦ potenţial mare de eco-bio-agricultură
♦ existenţa unor cunoştinţe de mici meşteşuguri tradiţionale
♦ existenţa tradiţiilor culturale tradiţionale
♦ deschidere faţă de activităţi culturale
♦ existenţa iniţiativelor civile în domeniul culturii
♦ tineretul este interesat în activităţi sportive
♦ deschidere faţă de noutăţi
♦ interes mare faţă de obţinerea noilor cunoştinţe în cea ce priveşte scrierea de proiecte şi în managementul proiectelor


Puncte slabe

♦ capacitatea de autoorganizare este scăzută
♦ capacitatea de atragere a finanţărilor externe lasă de dorit
♦ capacitatea de a dezvolta şi a derula proiecte mari este mediocră
♦ nu există cunoştinţe de specialitate în domeniului turismului, agroturismului, turismului rural
♦ solidaritatea în interiorul comunităţii s-a slabit
♦ nu este o viaţă comunitară activă
♦ participarea în planificare comunitară ăi în luarea deciziilor comunitare este slabă
♦ interesul faţă de activităţi culturale este scazută
♦ spiritul de iniţiativă este slăbuţă
♦ oamenii nu au încredere în „democraţie"
♦ capacitatea de promovare a intereseleor locale este scăzută
♦ incapacitatea de a rezolva problema invaziei animalelor sălbatice
♦ oamenii nu sunt obişnuiţi să gândească strategic, dar-nici nu au cunoştinţe specifice de planificare strategică
♦ cooperarea tradiţională aproape că lipseşte total, nu mai funcţionează „claca"
♦ cunoştinţele privind legile -, reglementările importante provenite din aderarea la Uniunea Europeană este foarte deficitară
♦ adaptarea la reglementările UE este la fel deficitară
♦ nu sunt cunoştinţe antreprenoriale
♦ spiritul iniţiativelor în afaceri proprii este scăzută
♦ „munca" nu mai are prestigiu
♦ inconştienţa în identificarea resurselor locale
♦ ne recunoaşterea şi ne aprecierea resurselor locale
♦ incapacitatea de a administra resursele locale
♦ incapacitatea de a profita de resursele locale

 

Oportunităţi

♦ condiţii prielnice turismului rural
♦ apropierea de Sovata Băi
♦ natura nepoluată
♦ gospodării ecologice
♦ prioritatea majoră a dezvoltării turismului în general în Regiunea Centru
♦ şoseaua naţională 13 A trece prin comună
♦ calea ferată Blaj - Praid trece prin comună
♦ se construieşte autostrada Cluj - Iaşi, care va trece aproape de comună
♦ Planul Naţional de Dezvoltare Rurală - PNDR -
♦ apropiere de serviciile Caritasului - Centru de asistenţă la domiciliu şi alte servicii sociale pentru grupuri speciale şi vulnerabile, la Fântănele
♦ apropiere de Centrul de educaţie permanentă la Fântănele
♦ Asociaţia Microregională Târnava Mică
♦ animale sălbatice în jurul comunei
♦ produse tradiţionale locale, în special produse agro-alimentare „bio"
♦ materii prime pentru mici meşteşugari din resurse locale
♦ Programele Operaţionale Regionale
♦ Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
♦ programele Guvernamentale
♦ programe Europene
♦ Fondurile structurale
♦ Fondul Social
♦ crearea, planificarea unor produse turistice specifice locale

♦ administrarea oprtimă a resurselor locale
♦ menţinerea proprietăţii asupra resurselor locale
♦ atragerea investitorilor pentru crearea de noi locuri de muncă

 

Ameninţări

♦ apropierea autostrăzii Cluj - Iaşi, prin deteriorarea mediului, extragerea, transportarea mai uşoară a resurselor locale de către investitorii din afara regiunii
♦ concurenţă mare a produselor agro-alimentare de pe piaţa globală
♦ pierderea conrolului asupra resurselor locale
♦ creşterea dependenţei faţă de investitorii străini