Cultură şi învăţământ

Învăţământul

Comuna are patru unităţi de învăţământ: Şcoala primară la Solocma, Abud şi două şcoli generale cu clasele I-VIII la Ghindari şi Trei Sate.

Prima şcoală la Ghindari a fost înfiinţată în jurul anului 1610, şi a fost o şcoală confesională.
Locuitorii satului în anul 1834 au donat pentru Wesselényi Miklós un loc de teren ca să aibă drept de vot în parlament. Pe acest loc el a contruit o şcoală pentru locuitorii satului între anii 1836-1838. După Orbán Balázs, şcoala a fost construită din ruinele cetăţii Maka.
În această şcoală au învăţat Molnár Dani şi Vass Áron, sculptori, care sunt cunoscuţi prin micile statui făcute de ei.
Grădiniţa din Ghindari a împlinit 155 de ani de existenţă în anul 1999. Instituţia a fost infiinţată în anul 1844 ca prima grădiniţă din judeţul Mureş.
Comuna are o bibliotecă care funcţioneză în cadrul consiliului local.

Pe plan cultural şcoala a jucat un rol important în educarea tinerelor generaţii în cele trei localităţi al satului Trei Sate. În fiecare localitate funcţiona câte o şcoală şi erau şcoli confesionale până în anul 1948. În urma reformei învăţămîntului din anul 1948 toate şcolile deveneau şcoli de stat. Între anii 1948-1964 la Hoteşti, Ştefăneşti şi Cioc funcţionau şcoli primare cu una respectiv două posturi de învăţători, şi 50-60 elevi. La Cioc funcţiona Şcoala generală cu clasele I-VII, iar apoi cu clasele I-VIII până în anul 1964. La această dată a fost dată în folosinţă noua clădire a şcolii din Ştefăneşti, şi de atunci copiii celor trei aşezări frecventează cursurile la această şcoală.

 

Ocrotirea sănătăţii

Serviciile de sănătate sunt asigurate de doi medici de familie şi un stomatolog, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Dispensarului comunal din satul de centru.
Cel mai apropiat şi bine dotat spital este la Târgu Mureş, la 50 km de la sat.