Descriere generală

Comuna Ghindari este situată pe valea Târnavei Mici între 550-580 m deasupra nivelului mării, 50 km de la municipiul Târgu Mureş, reşedinţa judeţului Mureş. Cel mai apropiat oraş, Sovata, este la 15 km de comună.
Satele comunei sunt înconjuraţi de munţii Bekecstető 1082 m, şi de munţii Siklodköve 1020 m şi dealurile Várhegyesse, Szöllőuta, Gáldobossa.

Deci comuna Ghindari este amplasată în zona cursului superior al Târnavei Mici, punctul de contact al Podişului Târnavelor cu piemonturile Carpaţilor Răsariteni. Relieful comunei este tipic zonei colinare, frământat cu mari declivităţi, eroziuni de profunzime, alunecări de teren.

 

Satele aflate în administraţia comunei Ghindari sunt: Ghindari, Trei Sate, Solocma, Ceie, Abud. Localitatea Solocma este situată în estul teritoriului admistrativ al comumei, în valea Solocma la 8,5 km spre est de centrul de comună, Ghindari. Localitatea se găseşte la o altitudine de 400-420 m, iar dealurile din jur au altitudini de 500-580 m (vârful cel mai înalt pe creasta judeţului este de 650,8 m - dl. Ravaşlic). Dealurile din jur sunt acoperite cu păduri.

Localitatea Abud este situată la 3,oo km spre nord de Ghindari, centru de comună, valea Surducului. Localitatea are o altitudine între 440-460 m, iar dealurile din jur au înălţimi de 545 m - dl. Ciocaş spre vest; de 500 m - dl. Sele Oldal spre nord şi dl. Galamb Oldal spre sud.

Localitatea Ceie are un relief cu pante, cu diferite expoziţii ale dealurilor înconjurătoare din Podişul Târnavelor, care dau un aspect deosebit localităţii. Localitatea este străbătută de pârâul Ceie, care se varsâ în râul Târnava Mică şi are o altitudine între 400 m-500 m.

Localitatea Trei Sate aparţine de Comuna Ghindari din judeţul Mureş, fiind a doua localitate ca mărime şi ca importanţă din comună. Este amplasată în zona cursului superior al Tâmavei Mici, la punctul de contact al Podişului Târnavelor cu piemonturile Carpaţilor Răsăriteni.

 

Populaţia. Comuna Ghindari are 3291 locuitor din care 1459 la Ghindari, 193 Abod, 47 Ceie, 415 Solocma, 1175 la Trei Sate.
În ultimii ani se constată o descreştere numerică a populaţiei în toate satele din comună. Descreşterea populaţiei se datorează creării de noi locuri de muncă în oraşele apropiate. În anii 1960 au fost dechise multe fabrici la Sovata, Sângeorgiu de Pădure, Tîrgu Mureş.

Structura etnică a populaţiei in 2006 este: 2106 maghiari si 1185 rromi. Deci marea majoritate a populaţiei este maghiară, dar populaţia rromă este în creştere.
După confesiune marea parte a populaţiei este reformată.

Marea parte a populaţiei locale este în intervalul „activ", între 15-59 ani (16,1%). Totuşi, se constată că populaţia în vârstă este mai mare decât populaţia tânără cea ce ne avertizează asupra fenomenului de înbătrânire.
Semnificativ în acest sens că din numărul total - 1960 ca populaţia activă - 1111 de oameni sunt fără loc de munca. Şomajul este mai mare între femei decât dintre bărbaţi, din cei 1111 şomeri - 400 sunt bărbaţi şi 711 femei.
În perspectiva comunei este un semn bun că o mare parte a populaţiei lucrează în sat. În cifre: 550 de persoane au loc de muncă în comună, şi numai 180 de persoane lucrează în alte localitaţi apropiate (face naveta).

 

Monumente istorice

La Ghindari
♦ Şcoala Wesselényi Miklós, construită în 1836-1838
♦ Statuia eroilor, ridicată în 1943
♦ Statuia Dózsa György, ridicată în 1999
♦ Casa bisericii Reformate, construită în 1928
♦ Turnul de la biserica Reformată, construit în 1791
♦ Statuia Wesselényi Miklós, ridicată în 2007
♦ Galeria de arte
♦ Muzeul etnografic

La Trei Sate 

♦ Statuia Szent Imre, ridicată în 2002
♦ Statuia Szent István, ridicată în 1998
♦ Statuia Boldog Gizella, ridicată în 2007
♦ Conacul Barátosi
♦ Monumentul dedicat eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale
♦ Biserica unitariană de la Cioc, construită în 1798
♦ Clopotniţa la Hoteşti, facută în 1760

La Solocma
♦ Statuia de lemn Szent István, ridicată în 2005
♦ Biserica cu plafon cu casete, construită în 1889

La Abud

♦ Biserica reformată
♦ Clopotniţa, facută în 1952

Menţionăm, că pe teritoriul comunei există numeroase case şi gospodării tip tradiţionale care merită la fel de mult interes din punct de vedere patrimonial.

 

Legături cu alte localităţi. Localităţi înfrăţite

Datorită bisericii din Ghindari comuna are relaţii cu o localitate din Olanda. Prin această relaţie şcoala locală a primit multe ajutoare materiale şi au dezvoltat şi parochia.
Printr-o legatură cu o localitate din Belgia şcoala locală a primit convectori noi.
Cu ajutorul unei relatii infrăţite din Olanda, în Solocma a fost construită o casă de rugăciune. Grupurile vulnerabile au primit sprijin material, şi au infiinţat un punct de dispensar medical.
Datorită unui sprijin material din Olanda, casa de cultură din Abod a fost reabilitat parţial. Satul Trei Sate are o localitate înfrăţită din Ungaria - Báránd. Din rezultatul acestei relatii aproximativ 40-50 elevi au participat la excursii de studiu.
Ştefăneşti-ul are legături cu comunitatea din Goes din Olanda. Prin acestă relaţie confesională satul a primit spijin material pentru construirea unui Complex Social care asigură loc pentru grădiniţa şi pentru dispensarul medical.
Comuna Ghindari mai are relaţii infrăţite cu localităţiile Etoy şi Dometia din Elveţia, şi cu Püspökladány din Ungaria. Prin aceste relaţii localitatea a beneficiat de sprijin material, social şi cultural. Consiliul local din Püspökladány şi Asociaţia Agricultorilor au acordat sprijin financiar şi material pentru reabilitarea Casei de Oaspeţi .

Satul Ceie prin ajutor olandez a putut să se racordeze la reţeaua telefonică internaţională şi la reţeaua electrică. Localnicii au primit sprijini băneşti.

 

Turismul. În localitatea Ghindari funcţionează o „casă de oaspeţi„ cu 13 camere, baie, unde se pot caza cca.38 de persoane. Mai este şi o sală de mese şi o bucătărie foarte bine dotată. 

Comuna poate caza aproximativ 38+10 persoane în pensiunea locală şi la familii.

 

Societatea civilă. Activitatea civilă este asigurată prin două parţi: Prin Galeria Ghindari şi prin Asociaţia Culturală Wesselenyi Miklós Ghindari. Galeria Ghindari este situată în Casa de cultură al comunităţii pe 80 metri pătraţi. Din anul 1979 materialul galeriei este extins prin taberele de creaţie organizate în comună. Asociaţia culturală este înfiinţată în anul 1994.

Asociaţia funcţionează şi Muzeul etnografic.
Asociaţia Apicultorilor strânge printre rânduri apicultorii din comună.
O altă iniţiativă civilă este Cercul agricol de la Trei Sate.
Nu în ultimul rând şi Asociaţia proprietarilor de păduri din Ghindari.


În viaţa culturală a localităţii joacă un rol important Căminul Cultural din Trei Sate, construit în anul 1962.