Economia

Activităţi de comerţ. Numărul unităţiilor active din industrie, comerţ şi alte servicii în comună a ajuns la un număr de 49, din care 21 sunt SRL-uri, 20 sunt AI-uri şi 8 sunt AF-uri. Numărul angajaţilor în cardul firmelor este de peste 320 de persoane.

Marea parte a SRL-urilor au activităţi de bază în domeniul comerţului cu amănuntul în magazine nespecializate. Alte unităţi comerciale mai importante din comună sunt în domeniile de:
♦ prelucrarea de metale
♦ prelucrarea lemnului
♦ ateliere, depozite, gatere
♦ grădina de flori
♦ creşterea ciupercilor
♦ sortator pietriş.

Veniturile firmelor au crescut în ultimul an, cea ce înseamnă o mică dezvoltare în economia comunei.

 

Agricultura. În localitatea Ghindari agricultura constă din cultivarea plantelor şi creşterea animalelor, practicat in sistem particular.

Suprafaţa terenurilor cu potenţial agricol este într-o parte însemnată neexploatată.
Teritoriul administrativ al comunei Ghindari este de 8124 ha, din care intravilan 237 ha şi extravilan de 7887 ha. Majoritatea zonelor din intravilanul localităţii au funcţiune de locuire, şi sunt amplasate pe lunca Târnavei Mici.

Structura fondului funciar al localitatii arată în următor:

 

Tip de teren Total - ha
Consilul local
Teren privat/ ha
  Forestier
3047,29
109,47
2937,82
  Păşuni
1129,81 2,76
1127,05
  Fânat 829,7
- 829,7
  Arabil
2501,06
- 2501,06
  Total:
7514,49
112,23
7402,26

Din totalul terenurilor agricole - 7514,49 ha, sunt utilizate numai 4437 ha, deci restul, 59% este necultivat, nefolosit. Mărimea mediu a terenurilor/parcelelor agricole este de 0,10-0,15 ha. Terenurile gospodariilor se extind pe cca. 25 % a intregului teritoriu a comunei.

Numerele animalelor domestice, în comuna Ghindari, se arată în felul următor:

 

 

Anul bovine porcine
ovine
păsări
cabaline
capre
2006  310 480 2100
9050
250
480