Infrastructura

Drumuri. Prin comună trece drumul naţional 13 A Bălăuşeri-Sovata-Odorheiu-Secuiesc-Miercurea Ciuc. Drumul naţional Braşov - Târgu Mureş se află la 10 km de comună.
Lungimea totală a străzilor/drumurilor este de 26,4 km, din care 22 km este drum comunal şi 4,5 km drum naţional. Din lungimea totală a drumurilor este modernizată doar o porţiune de 4 km.

Prin localitatea Ghindari trece linia ferată normală, construită finalizată în secolul al XIX-lea, Blaj-Praid în lungul Târnavei Mici.

Strada principală a localităţii Ghindari se suprapune cu drumul naţional D.N. 13 A, care face legătura cu unele localităţi aparţinătoare (Trei Sate, Chibed), cu comune învecinate, cu oraşul Sovata şi cu municipiul Târgu Mureş.
Drumul naţional este asfaltat, în stare satisfăcătoare. Sunt două drumuri comunale care pornesc din centrul localităţii Ghindari: D.C. 34 spre Abud cu îmbrăcăminte provizorie şi D.C. 45 spre Solocma, pietruit.
Străzile locale nu sunt modernizate, unele sunt pietruite, altele sunt de pământ. Pe de-a lungul drumului principal sunt trotuare, dar lângă străzile laterale nu sunt deloc.
Transportul în comun (autobuze) pe teritoriul localităţii Solocma este suspendat.
Localitatea Ceie este izolată faţă de principalele aşezări urbane, faţă de axele majore de circulaţie rutiere şi feroviară. Există un singur drum de legătură cu centrul de comună Ghindari, respectiv cu D.N. 13A şi cu calea ferată normală Blaj-Praid.
Strada principală a localităţii este drumul care face legătura între Ceie şi Trei Sate, respectiv cu DN 13 A şi cu centrul de comună, Ghindari. Nu este modernizată, este din pământ. Restul străzilor au îmbrăcăminte tot din pământ, dar într-o stare foarte rea, în unele părţi necirculabile. Podurile sunt într-o stare rea, iar în unele locuri chiar lipsesc.

În hotarul comunei funcţionează un aeroport care deserveşte doar aviaţia sportivă.

 

Alimentarea cu apă a localităţii până în anul 2005 a fost realizat din surse proprii, aproape în fiecare gospodărie fiind o fântănă. În anul 2005 în localităţiile Trei Sate şi Ghindari a fost introdusă apa potabilă de reţea, care este furnizată de „Servicii Comunale SA - Sovata„.


În anul 2002 comuna a reuşit să se recordeze la reţeaua de gaze naturale. Lungimea totală a reţelei este de 19,5 km şi din cei 1257 gospodării s-au racordat aproximativ 800 de gospodării, cea ce înseamnă mai mult de 50 % din totalul gospodăriilor.

 

Electricitate. Comuna este racordată şi la reţeaua de electricitate. Lungimea reţelei este de 20 km şi după datele noastre putem afirma că electricitatea este întrodusă în toate gospodăriile comunei. 

Localitatea Solocma are o staţie de transformare în centrul localităţii, lângă parohia bisericii reformate. 

Localitatea Trei Sate este alimentată cu energie electrică prin trei posturi de transformatoare.
În Abud mai este o staţie de transformare în sudul localităţii, la 60 m spre sud de casa de locuit cu nr. 66.

 

Colectarea deşeurilor. Colectarea deşeurilor menajere se face printr-o firmă locală, de două ori pe lună.

Consiliul local a marcat un loc de depozitare a deşeurilor în fiecare localitate. Colectarea se face de la 1200 gospodării.
În anul 2007 comuna a câştigat un proiect numit „Sistem de canalizare în localităţiile Ghindari şi Trei Sate„, şi este acum în stadiul de „proiect tehnic„. În cel mai scurt timp se vor începe lucrările.

 

Telecomunicaţii. Lungimea reţelei telefonice prin cablu este de 17 km, şi aparţine de Romtelecom şi acum are aproximativ 400 de abonaţi.

Reţeaua de Internet aparţine tot de Romtelecom, şi lungimea totală este la fel dar are mai puţini abonaţi, aproximativ 20-30 de gospodării. În cadrul Programului Economia Bazată pe Cunoaştere a fost instalat un centru modern de internet (PAPI).
Televiziunea prin cablu este din Sângeorgiu de Pădure - SC Tangent Electro Trade SRL şi în comună fiind 1200 de abonaţi. Lungimea reţelei este de 15 km.

 
Instituţiile locale

♦ Biserici: Romano-Catolică la Trei Sate, Unitariană la Trei Sate, Reformată la Trei Sate (3), Greco-catolică la Trei Sate, Ghindari, Solocma ,Abud
♦ Şcoli: Şcolile Generale cu clasele I-IV la Abud şi Solocma, Scolile Generale cu clasele I-VIII la Ghindari şi Trei Sate
♦ Serviciile de îngrijire a sănătăţii: Dispensar medical la Ghindari, Puncte medicale la Trei Sate, Solocma, Abud
♦ Primărie: la Ghindari
♦ Consiliu local: la Ghindari
♦ Ocol Silvic: la Ghindari.
♦ Poşta: la Ghindari

♦ Telecomunicaţii: la Ghindari şi Trei Sate

♦ Organizaţie politică locală: UDMR
♦ Poliţia: Ghindari
♦ Servicii veterinare: la Ghindari