Priorităţi pentru anii 2008-2009

♦ Creşterea calităţii vieţii - prin dezvoltarea instituţiilor de învăţământ, cultură şi culte şi dezvoltarea infrastructurii comunale

♦ Reabilitarea drumurilor comunale
♦ Reabilitarea Căminelor Culturale
♦ Asigurarea acoperirii intregii comune cu servicii de internet
♦ Dezvoltarea conductelor de apă la Ghindari
♦ Dezvoltarea conductelor de apă la Trei Sate
♦ Reabilitarea şanţurilor pluviale
♦ Reconstruirea podului peste Târnava la Hoteşti
♦ Reconstruirea podului peste Târnava la Cioc
♦ Realizarea conductelor de apă la Abud
♦ Realizarea conductelor de apă la Solocma
♦ Realizarea şi dezvoltarea sistemului de canalizare în fiecare localitate

♦ Realizarea unor drumuri de ocolire