www.fii-informat.ro

Proiectul „FII INFORMAT!" - are ca beneficiar Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și este implementat în parteneriat cu Asociația Hispano-Română din Castilla-La Mancha, Instituto de Formacion Integral S.L.U. și CEE Castilla-La Mancha-Departamentul pentru Ocuparea Forței de Muncă și Economie din Castilla-La Mancha.

Obiectivul general al proiectului FII INFORMAT! este creșterea calității și gradului de vizibilitate a serviciilor SPO în rândul clienților sau potențialilor clienți. Obiectivul specific al proiectului este creșterea transparenței și accesibilității serviciilor SPO oferite clienților sau potențialilor clienți, cetățeni români aflați în căutarea unui loc de muncă sau care desfășoară o activitate lucrativă în Spațiul Economic European. Obiectivul va fi realizat prin elaborarea și implementarea unei campanii de informare, prin crearea a două birouri self-service și prin implementarea de know-how transferat în urma schimbului de bune practici și expertiză între parteneri.

Prin acest proiect vor fi dezvoltate acțiuni pentru o mai bună vizibilitate a SPO și ANOFM, vor fi create posibilități de acces mai facil la serviciile oferite și vor fi create premizele pentru îmbunătățirea calității serviciilor. Toate acestea vor avea ca rezultat creșterea încrederii clienților/potențialilor clienți în capacitatea SPO și ANOFM de a răspunde nevoilor acestora.

Prin intermediul birourilor self service se va oferi clienților sau potențialilor clienți ai solicitantului posibilitatea informării și documentării prin conectarea la pagina de internet a SPO, prin acces direct și gratuit la materiale informative tipărite, elaborate în cadrul campaniei sau în cadrul altor activități ale SPO.

Site-ul proiectului: www.fii-informat.ro